Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Od pomysłu do realizacji

Duże doświadczenie, fachowe podejście, profesjonalizm

Wysoka jakość

Nowoczesne rozwiązania

Efektywne rozwiązania

Inwestycje zrealizowane

2013/2015:

W grudniu nasza firma pozyskała kolejne zadanie. W najbliższych tygodniach będziemy realizować w formie Podwykonawstwa zadanie inwestycyjne p.n. "Modernizacja systemu dostarczania ciepła do budynków Pływalni Miejskiej, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju przy ul. Grotta 3 i 3A" dla firmy Marwent z siedzibą w Świerklańcu.
Wymiana uszkodzonego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 160 kW w budynku Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju przy al. Mickiewicza 23
Remont instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Kazimierzy Wielkiej dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej
Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych w budynku Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu dla Urzędu Miasta i Gminy Olkusz
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr w Busku Zdroju (ZPO 1) etap 1.
Remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Proszowicach.
Remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Proszowicach
Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyłączami do sieci zewnętrznych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na osiedlu "Zielone Wzgórze" w Bilczy k. Kielc
Budowa nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie przy al. Józefa Piłsudskiego
Rozbiórka istniejącego budynku i wybudowanie budynku usługowego z przeznaczeniem na działalność bankową w Wiślicy - kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych
Montaż instalacji systemów energii odnawialnych w postaci instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych w gm. Wiślica powiat Buski w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy dla powiatu buskiego i pińczowskiego
Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Remont bloku łóżkowego budynku A" Sanatorium "Włókniarz" w Busku Zdroju
Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy i remontu Oddziału Pediatrycznego ZOZ w Busku Zdroju
Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
Remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2, 16, 18 i 26 w Kazimierzy Wielkiej
Kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wolicy, gm. Busko Zdrój
Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazu w budynku administracyjnym oraz w budynkach produkcyjnych P.P.H.U. "EKO-INŻ" w Pińczowie
Wykonanie kotłowni gazowej kondensacyjnej oraz na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Busku Zdroju
Wykonanie instalacji zasilającej płuczki ustępowe z podczyszczonej wody pokąpielowej w budynkach Sanatorium "Włókniarz" w Busku Zdroju
Budowa przyłącza gazu, wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Górnowola, gm. Nowy Korczyn
Budowa budynku handlowego wraz z częścią magazynową w Busku Zdroju.
Modernizacja w systemie "zaprojektuj-wybuduj" istniejącej kotłowni gazowej w budynku Księży Emerytów w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc
Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych przy realizacji zadania "Rozbudowy z nadbudową i zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny w Warszawie"
Remont instalacji odprowadzania spalin z kotłowni olejowej w budynku administracyjnym GDDKiA Rejon w Busku Zdroju przy ul. Batalionów Chłopskich
Przebudowa kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gackach, gm. Pińczów
Modernizacja istniejącej kotłowni gazowej w budynku nr 16 21-ego Wojskowego Sanatorium Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku Zdroju przy ul. Rzewuskiego
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 5 w Kazimierzy Wielkiej
Wykonanie w systemie "zaprojektuj-wybuduj" montażu zaworów równoważących na instalacji c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego
Remont istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" budowy kotłowni gazowej kondensacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Busku Zdroju przy ul. Sądowej
Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych (przyłącze wodociągowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, technologia kotłowni na eko-groszek, odnawialne źródło energii w postaci kolektorów słonecznych) w nowobudowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Kołaczkowice, gm. Busko Zdrój
Budowa Miejskiego Placu Targowego w Busku Zdroju przy ul. Targowej - kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych
Przekładka zewnętrznych sieci sanitarnych (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wód pokąpielowych) na terenie Sanatorium "Włókniarz" w Busku Zdroju
Budowa bloku operacyjnego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju - w zakresie przekładki sieci sanitarnych zewnętrznych oraz wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy w Busku Zdroju.
Budowa zbiornika naziemnego na gaz propan-butan wraz z instalacją gazową oraz kotłownią gazową w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku, gm. Busko Zdrój.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego w Busku Zdroju.


2011/2013:

Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Chęcinach.
Budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. Partyzantów 2, 8, 10, 12, 14, 16 i 18.
Nadbudowa i przebudowa budynku administracyjno-gastronomicznego Sanatorium Uzdrowiskowego ?NIDA-ZDRÓJ? Sp. z o.o. w Busku Zdroju.
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Busku Zdroju ? budowa kotłowni gazowej.
Modernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku Zdroju.
Remont kuchni wraz z kompleksowym wyposażeniem gastronomicznym Domu Zakonnego w Pacanowie.
Budowa instalacji wód leczniczych Sanatorium ?Włókniarz? w Busku Zdroju.
Budowa kotłowni w budynku biurowym RE Busko wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
Budowa połączenia 21 Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego S.P.Z.O.Z. w Busku Zdroju.
Budowa budynku garażu na autobusy wraz z zapleczem socjalnym w Busku Zdroju.
Przebudowa 4-ech kotłowni olejowych na gazowe wraz z budową wewnętrznych instalacji gazu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej ?PODZAMCZE? w Pińczowie.
Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej "TRIO" w Pińczowie.
Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju.
Budowa ujęcia wód leczniczych w Gadawie dla Sanatorium "Włókniarz" w Busku Zdroju.
Budowa stacji diagnostycznej w Chmielniku.
Rozbudowa Sanatorium "Włókniarz" w Busku Zdroju - blok "B1".
Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Chęcinach.
Budowa budynku usług gastronomicznych z pokojami noclegowymi w Chmielniku.


2009/2011:

Rozbudowa istniejącego Domu Zakonnego o Zespół mieszkalny wraz z kaplicą w Pacanowie.
Remont kuchni w Internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku Zdroju.
Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowicach.
Remont kotłowni gazowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie.
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie.
Wykonanie stanu surowego zamkniętego Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie.
Rozbudowa Sanatorium "WŁÓKNIARZ" w Busku Zdroju - blok "A1".
Rozbudowa bazy edukacyjnej w Gminie Busko Zdrój - zadanie II: - Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowicach,
Termomodernizacja Gminnych obiektów użyteczności publicznej: - Budynek Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach.
Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich.
Budowa Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie.


2008/2009:

Budowa budynku Pensjonatowo-Hotelowego "Stefan" w Busku Zdroju.
Budowa Sali Sportowej przy Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach.


2007/2008:

Budowa budynku hotelowego wraz z basenem i łącznikiem Sanatorium "NIDA ZDRÓJ" w Busku Zdroju.
Roboty termo modernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego: - Modernizacja kotłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie,
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku Zdroju,
- Modernizacja instalacji c.o. w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku Zdroju.


Pozostałe:

Budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku.
Budowa przyłącza gazowego do kotłowni i kuchni szpitalnej dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku.
Modernizacja kotłowni gazowej w Powiatowym Ośrodku Sportowym w Busku Zdroju.
Modernizacja kotłowni gazowej w Samorządowym Gimnazjum nr 1 w Busku Zdroju.
Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zbludowicach.

Image 1

Oferta

Usługi budowlane, instalacje sanitarne, remonty, projekty, wykonawstwo

szczegóły
Image 2

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania związane z naszą ofertą

szczegóły